Family doctors: 
Phone: 8 46 397070

Specialists:
Phone: 8 46 39 7071

Žardininkų branch:
Phone: 8 46 277 266
Žardininkų str. 8, Klaipėda

Book-keeping:
Phone: 8 46 397 084
Email: buhalterija@nefrida.lt

Nursing administrator
Danguolė Vaitkienė

Phone: 8 46 397070
Email: danguole@nefrida.lt

Chief doctor
Virginijus Kontrimas
Phone: 8 46 397070
Email:  klinika@nefrida.lt,
info@nefrida.lt

Director
Tomas Barsevičius
Phone: 8 46 397 086
Email: tomas@nefrida.lt

UAB „Nefridos“ clinic

Doctors specialists, rehabilitation

Branch in Žardininkai street